1. Difuzia este, din punct de vedere tehnic, cea mai eficientă metodă de execuţie a barierelor hidrofuge chimice .
  2. Batoanele ( fiolele ) FREEZTEQ se introduc direct în rosturile cu mortar (asize), care constituie calea preferenţiala de propagare a igrasiei .
  3. Fenomenul de capilaritate conduce siliconaţii pe căile naturale ale apei ce produce igrasia, fapt ce asigură localizarea tratamentului acolo unde este mai eficient.
  4. Siliconaţii congelaţi sunt uşor de mânuit şi uşor de aplicat . Costurile directe de manoperă şi material sunt considerabil reduse .
  5. Se asigură un dozaj corect în orice punct, fenomenul de difuzie prevenind stocarea în cavităţi necunoscute .
  6. Nu sunt necesare echipamente de presiune şi butoaie de material .
  7. Nu se lucrează cu lichide care să creeze probleme de poluare , pete pe tencuieli existente, etc.
  8. Tehnica FREEZTEQ nu foloseşte substanţe inflamabile, riscul de incendiu fiind inexistent .
  9. Pereţii pot fi trataţi, de regulă, dintr-o singură parte; pereţii exteriori se tratează de regulă din exterior. Deranjul ocupanţilor imobilului este minim .
  10. Tratamentul nu lasă nici un miros .